شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#نرخ سود بانکی#کاهش نرخ#سال 97

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال 97 اندک است