شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#دولت

نصاب معاملات برگزاری مناقصات در سال ۹۷ تعیین شد