شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#خونه به خونه

عبداللهی: بدون توجه به کناره‌گیری خونه به خونه تمرینات را برگزار کردیم