رونمایی از موشک هوشمند جدید ایران در روز ارتش ناظران غربی را شگفت زده کرد