شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#عربستان#ولیعهد عربستان#ملک

عکس/ سلفی سعد حریری با ولیعهد عربستان و امیر کویت