شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#عربستان#ولیعهد عربستان#بن سلمان

نشریه فرانسوی: سازمان‌های غیردولتی در فرانسه از ولیعهد عربستان شکایت کرده‌اند