شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#عربستان#پاریس#ولیعهد عربستان

تصویری از تیپ خاص ولیعهد عربستان در کنار موزه لوور پاریس