«بیست و یک روز بعد»؛ برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره آلمانی