هدف سازنده Lost Soul Aside رسیدن به فریم ریت ۶۰ بر روی PS4 است| به همراه تریلر گیم پلی جدید