بیش از 4 هزار نظارت بهداشتی در قم انجام شد/معدوم‌سازی 15 تن موادغذایی