رونمایی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی مردم /بالای ۶۰ درصد موافق برجام هستند /از هر ۴ ایرانی ۳ نفر موافق حضور ایران در سوریه و عراق هستند /اعتماد بالای مردم به بانک‌های دولتی/اقبال بالای به استفاده از موادغذایی داخلی