علیپور پیراهنش در دربی 85 را برای کمک به یک بیمار اهدا کرد+عکس