سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی با شلیک پدافند هوایی ارتش سوریه