اتفاقی عجیبی که هنگام تحویل سال جدید مردم را در خیابان حیران کرد! + فیلم