شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#والیبال#فدراسیون جهانی#ساحلی

فدراسیون جهانی والیبال بر ارتقای کیفیت رسانه‌ای مسابقات ساحلی تاکید کرد