شهرخبر

دستگاه پاستوریزاتور با قابلیت حفظ طعم و بوی مواد غذایی تولید شد