شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#انتخابات

رهبر حزب نیک ترکیه: شرط کسب حد نصاب 10 درصدی آراء انتخابات باعث دغدغه ما نخواهد شد