خفه‌گی جایزه جشنواره سیاه تالین را از دست داد/تصادف در شب بهترین فیلم شد+عکس