علی مطهری : برخی‌ها با فشار وارد فهرست امید شدند بعدا فراکسیون جدا درست کردند/ دولت به مساله فرهنگ توجه کافی ندارد/ به دولت پیشنهاد دادم از قالیباف استفاده کنند/ آمدن ترامپ به نفع ما شد