آیت‌الله قرهی: مرحوم شجونی هیچ‌گاه بعد از انقلاب به دنبال مطرح کردن خود نبود