حمایتم از تیم داوری دربی 85 منصفانه و واقعی بود/ طرفدار بارسلونا هستم