کلانتری: توسعه صنعتی عسلویه بدون توجه به محیط زیست بوده است