علی کریمی و فرهاد مجیدی روز دربی 85 کجا بودند؟ +عکس