اعلام ترکیب استقلال برای دربی 85 / خبری از رحمتی نیست