بروزرسانی ۵.۱ توسط سونی برای PS4 منتشر شد؛ باز هم بهبود عملکرد!