نمایش فیلم «جزیره ذرت» نامزد بهترین فیلم اسکار در مراسم شب گرجستان