شهرخبر

خبرگزاری تسنیم از صلابت و اقتدار خاصی در بین خبرگزاری‌ها برخوردار است