اروپا باید آمریکا را در برجام حفظ کند/وعده ترامپ برای لغو برجام احمقانه بود