شهرخبر

واکنش ظریف به سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد