العبادی برای بررسی همه‌پرسی اقلیم کردستان به ترکیه سفر می‌کند