واکنش تهیه‌کننده «نفس» به حذف فیلمش از نامزدی بهترین فیلم