وزیر دفاع عراق: العبادی به زودی خبر آزادسازی تلعفر را اعلام می کند