واکنش حبیبی به عکس سلفی نمایندگان فراکسیون امید با موگرینی