کنایه خانم بازیگر به سلفی نمایندگان با موگرینی+ عکس