ضرر مالی برگزار نشدن دربی با تیم‌هاست؛/ اسپانسر استقلال و پرسپولیس: تعیین تکلیف کنید