گروه رایانه و پالایشگاه ، شاخص بورس را بالا کشیدند