«ترامپ»؛عامل همگرایی روسیه وچین/ سایه سنگین اختلافات بر سر جی ۲۰