لیسانسیه فناوری اطلاعات آموزش هک و نفوذ به رایانه ها می داد!