تلاوت قاری نوجوان در حسینیه امام خمینی(ره) + تلاوت