مذاکره تلفنی اردوغان و ترامپ در خصوص سوریه و همه پرسی ترکیه