دیدار فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور تهران بزرگ از ایران خودرو دیزل