نتایج همه پرسی ترکیه به صورت زنده از خبرگزاری آناتولی پخش می شود