شهرخبر

ترکیه: استفاده از یک تن مواد منفجره در انفجار دیاربکر