کنایه تند مهران مدیری در برنامه دورهمی به سخنان تحویل سال روحانی و گروه های سیاسی