«فروشنده» بهترین فیلم خارجی، «لالا لند» برنده بزرگ اسکار