گاز بیمارستان‌ها و نانوایی‌های جهرم وصل شد/ وصل گاز مشترکان خانگی تا ظهر امروز