تخریب پل دانشگاه علوم پزشکی در جهرم بر اثر سیل! +عکس