کابینه رژیم صهیونیستی، قانون منع پخش اذان در قدس را تصویب کرد