تصاویر/ مراسم رونمایی از خودروهای سراتو پلیس پایتخت