واکنش سامی یوسف به تصمیمات ترامپ: فرمان داده ای مسلمانان نه تنها «دیگری» هستند، بلکه بسیار خطرناکند!